Admiralitet

Admiralitet
1) Otok u Alexander arhipelaga, Tihi ocean uz obale sjeveru. Amerika; USA (Alaska) . Ime je dobio u 1794 g. engleski, navigator Vancouver nakon što je britanski Admiralitet (Admiraliteta) . 2) Bay cm. Yakutat

Geografska imena na svijetu: Toponimska rječnika. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.