Akhali-Afoni

Akhali-Afoni
Novi Athos

Zemljopisni nazivi svijeta: Toponimski rječnik. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.