Alexandrov Gai

Alexandrov Gai
pg , r. c, Saratov reg. Uspostavljena na kraju XVII. U ime gai znači 'listopadna šuma, hrasta lužnjaka, šumar; mlada listopadna šuma, šikare grmlja " . Povezivanje prvog dijela naziva s određenom osobom nije uspostavljeno. Zemljopisni nazivi svijeta: Toponimski rječnik. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.