Ali Bayramli

Ali-Bayramli
grad, Azerbajdžan. Izvorno od XIX u. kao ruski. Naseljeno selo Zubovka, nazvano po generalu ruski. vojska Zubova. Lokalno ime Karachuhar - Azerbajdžan. 'crna šupljina' . Godine 1938. bilo je 999 b. Zub je pretvoren u poz. planine. upišite i preimenujte u Ali-Bayramli, preko prezimena azerb. revolucionarnog Ali Bayram oglu Bayramov (1889-1920) ; od 1954. godine. istoimenog grada. Zemljopisni nazivi svijeta: Toponimski rječnik. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.