Aramil

Aramil
grad, Sverdlovskaya regija. Nastala od 1675 g. kao sl. na ušću rijeke . Aramil (Pp Iset) . Od 1956. do 999. godine. planine. Aramil. Hydronym od Tatara aryamals - 'uremny' , odnosno 'rijeka sa poplavnom području, obrasla listopadnim šumama, šikare, travnjaci, trska' ... Zemljopisni nazivi svijeta: Toponimski rječnik. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.