Assiniboyn

Assiniboin
rijeka, lp Red River, bas. Jezero Winnipeg; Kanada. Hidronimus iz imena indijanskog plemena Assiniboin, koji pripada Sioux grupi, koji je u XVI. naselili su se u blizini jezera Winnipeg i Lesnoye Sovrem. Kanada. Zemljopisni nazivi svijeta: Toponimski rječnik. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.