Badajoz

Badajoz
grad, Španjolska. Osnovali su Rimljani u I c. n. e. i nazvana u čast cara Cezara Augusta Paxa Augusta - 'Augustov svijet " . U izgovoru Arapa, koji su već 500 godina posjedovali grad, ime se pretvorilo u Sovrem. Badajos.

Zemljopisni nazivi svijeta: Toponimski rječnik. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.