HILL Einar


(Hille, Einar)
(1894-1980), američki matematičar. Rođen 28. lipnja 1894. u New Yorku. Hilleova mladost održana je u Švedskoj, gdje je 1918. branio doktorsku disertaciju na Sveučilištu u Stockholmu. Nastavio je školovanje na Sveučilištu Harvard, kao i na sveučilištima u Kopenhagenu i Göttingenu. On je podučavao matematiku u Stockholmu i Harvardu. Od 1922. radio je na Sveučilištu Princeton, 1933. godine postaje profesor matematike na Sveučilištu Yale. Godine 1953. izabran je za član Nacionalne akademije znanosti Sjedinjenih Država. Glavna djela Hillea posvećena su funkcionalnoj analizi. Posebno se zanima za linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda, integralne jednadžbe, Dirichlet i Fourierov niz, Fourierove i Laplaceove transformacije te analitičke semigroupove. Umro je u La Jolla, CA 12. veljače 1980.
REFERENCE
Hille E., Phillips R. Funkcionalna analiza i semigroupovi. M., 1962

Encyclopedia of Collier. Otvoreno društvo. 2000.