Osvajač Jaime I


(Jaime I el Conquistador)
(1208-1276) Kralj Aragona iz 1213. godine, sina Pedra II i Marije, kćeri grofa Montpelliera. Rođen je u Montpellieru 2. veljače 1208. Nakon što je u 1213. Pedro je ubijen u borbi s projekcijom na Albigensian križara u Muret, gdje se borio na strani svog rođaka Raymond VI Toulouse, mladi Jaime dobio skrbništvo nad templarskog reda. U 1229, on je počeo kampanju za osvajanje Balearima i potpuno savladati njih u 1232. otoci su korišteni od strane Jaime kao baza za daljnja osvajanja na Pirinejskom poluotoku, kao i mediteranskom trgovački centar. Zatim je Jaime počeo osvajati oslabljenu mursku državu Valenciju, a 1237. zarobili i sam grad. Godine 1247. Jaime je izdao novi španjolski zakon. U skladu sa sporazumom sklopljenim u 1258 od strane kralja Luja IX Francuske u Corby, francuski odbacio tvrdnje o Kataloniji, a Španjolci napustio zahtjev za zemljama sjeverno od Pirineja, s izuzetkom Montpellier. Zadnjih 20 godina svoje vladavine Jaime proveo je u ratovima protiv Maura u Murciji. Jaime I umro sam u Valenciji 27. srpnja 1276.
REFERENCE
Kuchumov VA Cortes u Aragonu i Kastilju. - U knjizi. : Problemi španjolske povijesti. M., 1992

Encyclopedia of Collier. Otvoreno društvo. 2000.