Quintus Hortensius


(Quintus Hortensius) , imenovan je diktator Rima (287 pne. E.) Nakon plebejaca, odvezao u očaj svojim vezanim poziciji zadnjeg put u povijesti Rima napustio grad i otišao u brda Janiculum. Održan Hortensius zakon (lex Hortensia) daje referendumi (t. e. odredbe sastanaka plebejaca) snagu zakona, tako da su postali obvezni za sve građane i bez odobrenja Senata.

Enciklopedija Collier - Otvoreno društvo 2000.